Ridala Kogudus
Keda karta? (Aare Tamm)

Keda karta?

Aare Tamm
Matt.10:26-33

Ma usun, et olete minuga nõus – ei ole olemas inimest, kes ei oleks hirmu tundnud. Olgu see küll lapseeas, küll nooruses, küll juba halli peaga. Mida kõike ei kardeta? See loetelu võtaks kogu jutluse aja ära. Olgu see igal ühel omal mõtelda. Kuid üks on kindel – INIMESED KARDAVAD JÄÄDA HÄBISSE! See on kõigi ühine mure. Seda eelkõige ka oma usuliste tõekspidamiste pärast.

Nii siis väljendab Matteus seda hirmu ja julgustab – ärge kartke inimesi! Kartke pigem Jumalat, sest Temast sõltub meie hinge olevik ja tulevik. Ärge kartke inimesi! Ta ütleb: "Mida ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges,"

Mida Jumala Vaim meile ütleb, seda me oleme kohustatud avalikult tunnistama. Kohus kohuseks, aga siin tulebki mängu hirm – kui ma avalikult sellest tunnistan, mida Jumal mu südamele on pannud, aga mida siis inimesed arvavad?

Kui ma avalikult tunnistan oma usku, kas mind ei peeta siis usuhulluks?

Järsku hakkavad siis inimesed minust halvasti mõtlema? Järsku peavad nad siis mind rumalaks? Ma võin jääda häbisse. Ma hoian parem suu kinni. Ma oma südames ju usun. Pean maa siis seda kõigile avalikult välja näitama?

Kuid teadke seda, et vaikimine = salgamisega!

Üks vanem mees jutustas oma elu kõige valusamast vaikimisest. Ta kasvas ülesse jõukas perekonnas. Mängu-seltsiliseks oli tal naabripoiss, kes aga oli pärit vaesest perekonnast. Kuid sellest hoolimata nad sõbrunesid, sobisid omavahel hästi ja mängisid päevad läbi koos. Aga ühel heal päeval tulid talle teiste rikaste vanemate poisid külla. Hakati mängima ja siis tuli ta sõber: lapitud pükstega ja paljajalu. Rikkad hakkasid kohe narrima – kuhu sa kaltsakas trügid? Käi minema! Poiss osutas oma sõbrale – tema on minu sõber! Kõigi silmad vaatasid küsivalt sellele sõbrale, aga tema häbenes vaest oma sõbraks tunnistamast ja vaikis… Sõber aeti häbiga hoovilt minema. Nende hea sõprus sai surmahoobi.

Nii oleme meie kutsutud tunnistama Jumalast ja oma Issandast Jeesusest Kristusest. Aga kui tihti me jätame selle tegemata hirmust inimeste pärast. Nii nagu see rikas poiss armastas küll oma vaest sõpra, kuid ta kartis jääda teiste rikaste poiste ees häbisse ja vaikis.

Inimesed, kes ei julge oma usku samal põhjusel tunnistada, käituvad täpselt nii, nagu see rikas poiss oma sõbraga. Neist saavad sõbra reeturid. Neist saavad Jumala reeturid. Nad vaikivad siis, kui on tarvis öelda – mina olen tema sõber! Mina usun Issandasse. Mina loodan Tema peale.

"Ärge siis kartke neid!… Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!"

Tunnistage julgesti oma Issandast inimestele. Tunnistage nii oma eluga, kui ka oma sõnaga. Ütlesin meelega kõigepealt “elu” ja seejärel “sõna”. Sest ilma, et meie elu Issandast tunnistust annaks, on meie sõnad vaid tühine kõlin, mis enamuses on võetavad hoopis vastupidises tähenduses. Sel juhul on Jumalariigile parem, kui me oma suu hoopis kinni hoiame.

Jeesus ütles: "Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas."

Kas te kujutate ette, kuidas saab olema taevas? Kas võime ajada rinna ette ja öelda: tehke nüüd Ridala baptistikoguduse kirjad lahti ja otsige minu nimi üles! See on seal kirjas. Seal on kirjas minu nimi, ristimise aeg ja kogudusega ühinemise päev. Ma olen kirjas.

Armsad sõbrad. Jumala Sõna räägib meile hoopis midagi muud. Jeesus ei öelnud, et seal need tunnistused midagi maksavad, mida kogudused või kirikud võivad välja anda, vaid: "Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas."

Ühes armsas laulus me laulame:

"Oled sa Jumala tõe eest siin seisnud, patuga sõdides surma ka läind;

maailm su unustab, siiski on jäänud ja kannab vilja, mis armastus teind.

Taevased annid me osaks kord saavad, mida meist keegi veel siin pole näind.

Ustavad siis alles selgesti näevad, et see on jäänud, mis armastus teind." (529)

Armasta Jumalat üle kõige ja kaasinimest nagu iseennast – ja kui sa seda teed, ei saa sa iialgi vaikida kõigest sellest, mis Jumal sulle on teinud ja mida ta jätkuvalt kõigi inimeste heaks on valmis tegema. Armastus ajab hirmu välja!

Jeesuse hoiatus kutsugu meid kõiki meelt parandama ja oma Issandast alati tunnistama: "Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas."

Olgem siis julged ja ärgem iial Issandat häbenege! Kui me nii teeme, on taevas meil sõber ees, kes meid esitleb oma Isa ees ja kõigi inimeste ning taeva inglite ees.

See on tänane Jumala sõnum meile meeleparanduse jaoks. Aamen.