Ridala Kogudus
ARTIKLID

 LOOTUS ON JUMALAS

 Kreekakeelne sõna elpis toob lootuse tähenduse suurepäraselt esile - see tähendab rõõmuga ootamist.  Vaadakem, mis on Jumala Sõnas kirjas ja mida Jumal on meile kõigile tõotanud. Need lubadused ei ole aegunud, need on värskendavad ja ülestõstvad just praegu igale inimesele, igas olukorras. Veel on lootust!

1 korintlastele 13:13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm; aga suurim neist on armastus!

Roomlastele 8:28: Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes Tema kavatsuse järgi on kutsutud.

Laul 23:6: Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehoova kotta eluajaks!

Laul 103:1-5: Kiida mu hing Jehoovat ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime! Kiida mu hing Jehoovat ja ära unusta kõiki Tema heategusid! Tema annab andeks kõik su pahateod, Tema parandab kõik su vigadused! Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga! Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal!

Jeremija 29:11 (NIV): Sest ma tean plaane, mis mul on teie jaoks, kuulutab Issand, plaanid edendada teid ja mitte teha teile kahju, plaanid anda teile lootus ja tulevik.

Roomlastele 15:13: Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust Püha Vaimu väes!

Roomlastele 15:4: Sest mis iganes enne on kirjutatud on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Kirja troosti kaudu oleks lootust.

Heebrealastele 10:23: ... pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest. Sest ustav on see, Kes seda on tõotanud.

Roomlastele 5:3-5:  Aga mitte üksnes sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus saadab püsivuse ja püsivus lootuse; aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse Püha Vaimu läbi, Kes meile on antud.

Roomlastele 8:24-25: Sest me oleme päästetud lootuses. Ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus; sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab? Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikkusega.

Laul 16:9: Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada [NKJV: puhkab lootuses]!

Nutulaulud 3:21-26: Ma võtan seda südamesse, sellepärast ma loodan: see on Jehoova suur heldus, et me pole otsa saanud, sest Tema halastused pole lõppenud: need on igal hommikul uued - Sinu ustavus on suur! Jehoova on mu osa, ütleb mu hing, seepärast ma loodan Tema peale! Jehoova on hea neile, kes Teda ootavad, hingele kes Teda otsib! Hea on vaikselt oodata Jehoova päästet!

2 korintlastele 3:12: Et meil nüüd on niisugune lootus, siis me räägime täie julgusega.

Jeremija 17:7 Õnnistatud on mees, kes loodab Jehoova peale, kelle lootus on Jehoova!

Jeremija 31:17: Sul on lootust tulevikuks, ütleb Jehoova, su lapsed tulevad tagasi oma rajadesse!

Laul: 31:25: Olge kindlad ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes ootate Jehoovat!

Laul 33:18: Vaata Jehoova silm on nende peal, kes Teda kardavad ja Tema heldust ootavad!